Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaîne YouTube
FR NL

Taken

Onthaal

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches

De onthaalpagina toont u de lijst met manuele taken die in het bedrijf uit te voeren zijn. U kunt er nieuwe aan toevoegen, verwijderen of er bestaande installaties kopiëren.

Wanneer u op de loep klikt, kunt u een taak in de database zoeken.

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Accueil

Wanneer u op + klikt, verschijnen de verschillende categorieën van taken.

De keuze van de categorieën is belangrijk want deze zal de inhoud van de checklijsten bepalen. De categorieën zijn de volgende:

 • Het tillen van lasten: dit betreft de taken die het manipuleren van lasten inhouden, die een risico voor de rug van de werknemer vormen.
 • Repetieve handelingen: dit betreft de taken die herhaaldelijke of monotone bewegingen van de bovenste ledematen inhouden, die een risico voor de pezen, peesscheden en spier-en peesaanhechtingen van de handen, polsen, ellebogen en schouders van de werknemer vormen.
 • Andere: u kunt risicoanalyses uitvoeren voor taken waaraan wij niet hebben gedacht, zoals verkoop aan toonbank, werk als receptioniste, ...

 

 

Algemene informatie

In het tabblad "Algemene informatie" kunt u de taken beschrijven, foto's toevoegen, ...

In het kader onderaan rechts, kunt u de lijst van werknemers aanduiden die de taak uitvoeren.

Onderaan de pagina kunt u de zones selecteren waarin de taken uitgevoerd worden. Op deze manier creëert u linken in Safetify. Bijvoorbeeld, als een taak een risico genereert voor de zone waarin ze uitgevoerd word, zal dit risico automatisch toegevoegd worden aan de werknemers, gelinkt aan die zone.

Rechts boven vindt u een permanent icoon terug die het veiligheidsniveau en de conformiteit van de installatie weergeven. Dit niveau wordt niet automatisch berekend. U bent beter geplaatst dan Safetify om in te schatten als u installatie gevaarlijk is of niet. Om de icoon te veranderen klikt u erop.

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Statut_VertWEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Statut_OrangeWEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Statut_Rouge

Conformiteit

Dit tabblad is enkel actief voor de categorie "het tillen van lasten".

In het tabblad "Conformiteit" kunt u verifiëren als de wettelijke verplichtingen betreffende de installaties nagekomen zijn. De wetgeving(en) waarop de checklijst gebaseerd zijn, worden in het kader bovenaan weergegeven.

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Conformité

NIOSH

De vergelijking van NIOSH is een eenvoudig en veelvuldig gebruikt gereedschap om te bepalen als een handeling al dan niet gevaarlijk is voor de gezondheid.

Om de analyse uit te voeren, volstaat het de parameters, hernomen in de 2 tekeningen rechts, in te voeren.

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_NIOSH

Safetify zendt u 4 waarden:

 • De gemiddelde last aanbevolen voor de ingevoerde frequentie van handeling
 • De hijsindex die de verhouding is tussen de werkelijke gemiddelde last en de aanbevolen gemiddelde last.
 • De maximale aanbevolen last (onafhankelijk van de frequentie)
 • De hijsindex voor de maximale last, die de verhouding is tussen de werkelijke maximale last en de aanbevolen maximale last.

De methode vindt dat een situatie dient te verbeteren indien de hijsindex groter is dan 1 en dat de situatie onaanvaardbaar wordt voor een hijsindex groter dan 3.

 

 

OCRA

De OCRA methode (Occupational Repetitive Action) is ontwikkeld door de universiteit van Milaan om het risico op overbelasting aan de bovenste ledematen te kunnen inschatten tengevolge van het repetitief hanteren van lichte lasten.

Deze vereenvoudigde methode helpt te bepalen in welke mate een werknemer is blootgesteld aan risico's voor de spieren en botten van zijn bovenste ledematen. Ze wordt gebruikt door het fonds voor de beroepsziekten voor volgende aandoeningen:

 • Tennisschouder (schoudertendinopathie)
 • Tennis- of golferelleboog (epicondylitis lateralis of medialis)
 • Aandoeningen van de pols en de hand (tenosynovitis van De Quervain, carpaletunnelsyndroom, springvinger of –duim, ...)

De methode laat toe het risico in te schatten, rekening houdend met de werkorganisatie, de beperkingen en de bijkomende verergerende factoren. De dagdagelijkse taken worden geëvalueerd in functie van de 5 volgende factoren:

 • Herstelperiode
 • Herhaling
 • Kracht
 • Houding en beweging
 • Bijkomende factoren (koude, trilling, geluid, handschoenen, ...)

Voor elke factor wordt een score tussen 1 en 10 toegekend. De scores worden samengeteld en vervolgens vermenigvuldigd met een coëfficiënt bepaald door de voorziene duurtijd van de taak. We behalen zodoende een eindscore d.m.v. de volgende formule: (Herstelperiode + Herhaling + Kracht + Houding en beweging + bijk. Factoren) * coëfficiënt duurtijd

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_OCRA

De score laat toe het risiconiveau te bepalen.

De risicoscores worden berekend voor de linkse en rechtse bovenste ledematen.

Risico's

Hier betreedt u de risicoanalyse.

De analyse is onderverdeeld in 2 delen:

 • De risico's voor de werknemers die de taak uitvoeren: deze risico's bevinden zich in de risicoanalyse van de betrokken werknemers (aangegeven in de algemene informatie).
 • De risico's van de zone: deze risico's bevinden zich in alle zones waar de installatie actief is. (aangegeven in de algemene informatie).

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Risques

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Risques_1

 

 

Indien u manueel een risico wil toevoegen (niet voor de componenten), volstaat het op de + te klikken. U kunt vervolgens de naam, de categorie, opmerkingen en risicoscores invullen. De scores worden berekend in functie van het effect, de frequentie en de waarschijnlijkheid (Kinney methode).

WEB -NL -SAFETIFY_Equipements_Risques_Kinney

Eenmaal een risico is gecreëerd, kunt u deze altijd wijzigen. Klik op de lijn en wijzig wat u wenst. U kunt ook een risico verwijderen door op de prullenmand te klikken.

PBM/veiligheidsregels

Dit tabblad is zeer belangrijk gezien het u een fiche zal generen met daarop de veiligheidsregels voor de gebruiker en voor het onderhoud.

U kunt er de PBM's selecteren die noodzakelijk zijn voor de zone alsook de vereiste kwalificaties. Safetify voegt vervolgens de betrokken werknemers toe aan de lijst van de uit te delen PBM's en verifieert als ze over de benodigde kwalificaties beschikken. Voor het ingeven van de PBM's en de kwalificaties, afspraak op de overeenkomende modules (via de startpagina).

U kunt een tekst opmaken die de door de werknemers te respecteren veiligheidsregels alsook de overeenkomende pictogrammen weergeeft. Door op het rapport icoontje rechtsboven te klikken genereert u fiche die alle informatie weergeeft. Deze fiches permitteren u om op een eenvoudige en efficiënte manier met de werknemers te communiceren.

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_EPI

Indien u al over uw eigen fiches beschikt, kunt u deze ook importeren via "bladeren". De fiche wordt aan uw documenten toegevoegd.

 

Acties

De tabel geeft alle acties, verbonden aan de zone, weer. Om een actie aan uw actieplan toe te voegen, klikt u op de +. U bevindt zich dan in de module "Actieplan"

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Actions

Ongeval

De tabel geeft alle gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen, binnen de zone weer. Indien u een nieuw ongeval wil aangeven, dient u zich te wenden tot de module "Ongeval" via de startpagina.

WEB -NL -SAFETIFY_Tâches_Accidents

 

Documenten

De tabel herneemt alle document verbonden aan de werknemer.

U kunt alle documenten m.b.t. de werknemer importeren in Safetify. Klik daarvoor op +. Het document zal alsook beschikbaar zijn in de documentendatabase. De Word en PDF bestanden worden voorvertoond. Zorg ervoor dat Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd (gratis) indien u met PDF bestanden wenst te werken, zo niet is de preview niet mogelijk.

De andere formaten worden in Safetify opgeslagen maar moeten gekopieerd worden naar uw computer om gebruikt te kunnen worden.

Opgelet: max 20 Mb per document!

 WEB -back-to-top