Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Functies

Onthaal

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions

Het welkomstscherm geeft u een overzicht van functies/werkposten binnen uw bedrijf. Om een functie/werkpost toe te voegen, klikt u op +. Om een zoekactie te verrichten, klikt u op de loep.

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions_Inventaire

Een functie/werkpost wordt gedefinieerd op basis de arbeidsmiddelen, werkzones, taken en gevaarlijke producten die eraan gekoppeld zijn.

 

 

Voorbeeld: ik wil een functie vorkheftruckbestuurder aanmaken die werkzaam zal zijn in zone B waar hij flessen Aceton zal manipuleren. Ik zal die functie aanmaken en koppelen met: het arbeidsmiddel vorkheftruck dat hij gebruikt (gebruiker), de werkzone B als gebruiker, het gevaarlijk product aceton als gebruiker zonder direct contact.

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions_Accueil_Schema

Algemene informatie

Binnen het tabblad « Algemene informatie”, kunt u de arbeidsmiddelen, werkzones, manuele taken en gevaarlijke stoffen aangeven die de functie definiëren. Op die manier koppelt u de risico’s verbonden aan de functie.

U kunt ook de werknemers selecteren die de functie uitvoeren en het bijhorende gezondheidstoezicht.

De knop rechtsboven, laat u een werkpostfiche generen: het is te zeggen, een document die de omschrijving van de functie/werkpost herneemt met de risicoanalyses, de PBM en de benodigde kwalificaties.

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions_InfosGénérales

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions_Liens

 

Risico’s

Hier betreedt u de risicoanalyse.

Eenmaal een risico is gecreëerd, kunt u deze altijd wijzigen. Klik op de lijn en wijzig wat u wenst. U kunt ook een risico verwijderen door op de prullenmand te klikken.

Binnen het tabblad "risico's verbonden aan de componenten"vindt u de risico’s komende vanuit de installaties, de gevaarlijke producten, de taken en de werkzones die binnen de functie/werkpost van toepassing zijn. Deze lijst is automatisch door Safetify opgemaakt.

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions_Risques

PBM/veiligheidsregels

Dit tabblad is zeer belangrijk gezien het u een fiche zal generen met daarop de veiligheidsregels voor de werknemer(s) binnen de functie/werkpost.

U kunt er de PBM's selecteren die noodzakelijk zijn voor de functie/werkpost alsook de vereiste kwalificaties. Safetify voegt vervolgens de betrokken werknemers toe aan de lijst van de uit te delen PBM's en verifieert als ze over de benodigde kwalificaties beschikken. Voor het ingeven van de PBM's en de kwalificaties, afspraak op de overeenkomende modules (via de startpagina).

U kunt een tekst opmaken die de door de werknemers te respecteren veiligheidsregels alsook de overeenkomende pictogrammen weergeeft. Door op het rapport icoontje rechtsboven te klikken genereert u fiche die alle informatie weergeeft. Deze fiches permitteren u om op een eenvoudige en efficiënte manier met de werknemers te communiceren.

Indien u al over uw eigen fiches beschikt, kunt u deze ook importeren via "bladeren". De fiche wordt aan uw documenten toegevoegd.

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions_EPI

 

Acties

De tabel geeft alle acties, verbonden aan de functie/werkpost, weer. Om een actie aan uw actieplan toe te voegen, klikt u op de +. U bevindt zich dan in de module "Actieplan".

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions_Actions

Ongevallen

De tabel herneemt de gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen waarbij de functie/werkpost betrokken was. Indien u een nieuw ongeval/incident/gevaarlijke situatie wil aangeven, moet u zich tot de module Ongevallen wenden via het welkomstscherm.

WEB -NL -SAFETIFY_Fonctions_Accidents

 

Documenten

De tabel herneemt alle documenten gekoppeld aan de functie/werkpost.

U kunt alle documenten m.b.t. de functie/werkpost importeren in Safetify: een meer complete beschrijving ... Klik daarvoor op +. Het document zal alsook beschikbaar zijn in de documentendatabase.

De Word en PDF bestanden worden voorvertoond. Zorg ervoor dat Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd (gratis) indien u met PDF bestanden wenst te werken, zo niet is de preview niet mogelijk.

De andere formaten worden in Safetify opgeslagen maar moeten gekopieerd worden naar uw computer om gebruikt te kunnen worden.

Opgelet: max 20 Mb per document!

WEB -back-to-top