Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Kenmerken

Safetify is een IT-platform dat ondernemingen op een eenvoudige en efficiënte manier helpt bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake preventie, veiligheid en welzijn op het werk. Dankzij deze tool kunnen bedrijven het risico op arbeidsongevallen beter beheren en verbeteren ze ook het welzijn van hun werknemers.


Safetify geeft een duidelijk overzicht van de wettelijke verplichtingen waaraan elk bedrijf moet voldoen in functie van de omvang en de sector. Verschillende specifieke modules werden ontwikkeld om te beantwoorden aan de realiteit van elk bedrijf. Bovendien zorgt Safetify voor een constante monitoring van de wetgeving en brengt gebruikers op de hoogte indien de wet aangepast wordt.

De risicoanalyse van een werkplaats opstellen is een ingewikkeldere oefening dat hij verschillendeelementen laat ingrijpen die tijdens het leven van een onderneming (nieuwe installaties, nieuweproducten, nieuwe werknemers, verhuizing of wijziging van de werkomgeving…) kunnen variëren derisicoanalyse zijn de ruggegraat van Safetify.

De analyse wordt dynamisch op het niveau van deinstallaties, gevaarlijke producten, zones van werk en taken beheerd. U kunt de risicoanalyse van eenplaats van het werk, een gebouw of een bouwterrein bouwen door deze blokken te binden samen.

Safetify, door zijn modulair beleid, zal automatisch de samenstelling van de fiches van posten en hunrisicoanalyse aanpassen. Bij de verplichting van een nieuwe medewerker, een student of tijdelijk,enkele klikken voldoen om een volledige en bijgewerkte fiche van post weg te gaan.

Safetify is vooral een gemeenschap van gebruikers die zijn experimenten en kennis deelt. 
De verdeling en de collectieve intelligentie maken deel van de pijlers en het DNA van het platform uit.

Waarom zijn tijd verliezen réinventer het wiel ervan? De gevaren in verband met een uitrusting zullenvaak gelijksoortig van een onderneming aan de andere voor dezelfde uitrusting 
zijn. Door in debibliotheek te ijken zult u waarschijnlijk een gedeeld element vinden dat u past. Men moet u slechtsnog het aanpassen aan uw werkelijkheid van terrein. 
Dat van gewonnen tijd! Vrij om uw eigenanalyses te delen teneinde de gemeenschap van de gebruikers erover te laten profiteren…

Dat u bezig bent om de overeenstemming van een uitrusting te analyseren, een verklaring vanongeval te coderen, FDS van een gevaarlijk product weg te gaan, een taak of een nieuwe functiebepalen, zult u gemakkelijk een nieuwe actie kunnen creëren die bij uw actieplan… zal komen

Safetify helpt u de acties volgen: termijnen, verantwoordelijken, verbonden documenten,…
Het zal u net zo gemakkelijk zijn om laatstgenoemde te exporteren om uw jaarprogramma of uwglobaal plan op te stellen.

De opleiding van de werknemers is een belangrijk element in het beleid inzake beleid van de risico's…
Dat zij rechtigend of vereisend een regelmatige recycling is, zal Safetify u toelaten om een snel kort overzicht van de vorming of machtigingen van uw werknemers te hebben. 
Van wat de planning van opleiding in alle rust vervroegen en beheren.

Safetify laat u toe om het PBM op geïntegreerde wijze met de risicoanalyse te beheren. Tussenperiodiek verdeelde de nominatieve wegwerpinstallaties van bescherming, ter beschikking gesteld in zone en het PBM… Safetify kan u helpen om uw voorraden te beheren en houdt sporen van elke toewijzing. U kunt eveneens beheren de omvang voor elke werknemer maar eveneens hun bijzonderheden (zool orthopedisch, correctieglazen…)

Door dag komen is de inventaris van de aanwezige gevaarlijke producten in de onderneming een wettelijke verplichting. Safetify laat u toe om uw inventaris te beheren, de fiches van gegevensveiligheid te integreren in de risicoanalyse, zich van de overeenstemming van de opslag en het goede gebruik van de producten verzekeren. In een klik, kunt u vereenvoudigde veiligheidsinformatiebladen uitgeven terwijl FDS van uw leveranciers goed aan de kou in het documentaire bestand van Safetify blijven. De verzekering om alle informatie nuttig snel te vinden en het beleid van uw gevaarlijke producten te beheersen.

Het beleid van de arbeidsongevallen belangrijk neemt aan het dagblad van de adviseur in preventiedeel. Behalve een verklaring van ongeval voor uw 
verzekeringsmaatschappij vullen, zal Safetify u toelaten om een uitvoerig verslag op te stellen, om de geleerde lessen te registreren, om het historische
overzicht van accidentologie van de verschillende elementen te kunnen schetsen geïmpliceerd, om de boom van de oorzaken uit te werken, de correctieacties 
op te stellen en te volgen…

Safetify integreert het geheel van de code op het Welzijn. Controlelijsten laten u per direct toe om te weten welk zijn de wettelijke verplichtingen betreffende uw onderneming voor elke zone, product, uitrusting, taak,…

Elk element wordt in Safetify volgens een zekere categorie bepaald, elk onder hen vertegenwoordigteen geheel van eisen die door wetten worden bepaald, die er naar verwijzen. Deze eisen in controlelijsten vertaald, die u worden aldus toelaten om zich van hun overeenstemming te verzekeren, om uw actieplan te implementeren.
In geval van wettelijke wijzigingen, controleren wij natuurlijk de overeenstemming van de verschillende controlelijsten…

In enkele klikken, creëert Safetify voor u uw jaarverslagen periodiek en. De software ondervraagt uw database en vat de nieuwe op het spoor gekomen risico's samen, de niet-geïdentificeerde, lopende de acties of afgesloten overeenstemming, de voorgekomen ongevallen, de gegeven vorming en de periodieke controles…

Talrijke andere documenten worden automatisch door Safetify gecreëerd: fiches van posten, documenten die tot de verslagen over inzet, veiligheidsvoorschriften, risicoanalyse, synthese van de arbeidsongevallen, actieplan, opleidingsplan kunnen in dienst dienen…

Het dash-board zal u toelaten om een snel kort overzicht van de situatie in de onderneming te hebben: Bird Pyramid, globale lijst van de aanwezige risico's in de onderneming, recapitulerendvan de acties in de onderneming, periodieke controles, niet-overeenstemming of kwalificaties… eenalgemeen standpunt van de situatie in uw onderneming…

Het beleid van de tijdelijke en verplaatsbare werkplaatsen impliceert over het algemeen de uitwisseling van gegevens tussen de onderneming en de prestatieplichtigen opdat iedereen duidelijk wordt ingelicht over de gevaren waaraan zij zullen uiteengezet worden.
Safetify helpt u, in enkele klikken, een uitvoerige fiche produceren, die de verschillende elementen vermeldt die op het bouwterrein worden geïmpliceerd… Een goede basis om veilig te beginnen te werken…