Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaîne YouTube
FR NL

PBM GIDS - GEHOORBESCHERMING

PBM GIDS - GEHOORBESCHERMING
 

WEB -ExclamationTriangleVideWEB -ExclamationTriangleVideDe hierna volgende informatie heeft als doel u de verschillende bestaande markeringen en PBM-types beter te leren begrijpen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Safetify. De PBM’s zijn een ingewikkelde discipline en het is sterk aanbevolen raad te vragen aan specialisten!

 

 

Werken waarbij het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk zijn

Het Koninklijk besluit van 16 januari 2006 bepaalt de drempelwaarden van blootstelling aan geluid, waarvoor het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk is:

 • Gemiddeld geluidsniveau gedurende 8 uren hoger dan 80 dB(A) of bij geluidspieken hoger dan 135 dB(C): verplicht om gehoorbescherming ter beschikking stellen van de werknemers
 • Gemiddeld geluidsniveau gedurende 8 uren hoger dan 85 dB(A) of bij geluidspieken hoger dan 137 dB(C): Verplichting tot het dragen van PBM door de werknemer

Gemiddeld geluidsniveau moyen gedurende 8 uren (of geluidsdosis) hangt af van het niveau van omgevingsgeluid en de blootstellingstijd. Onderstaande tabel herneemt enkele voorbeelden.

Geluidsniveau in dB (A) Maximale blootstellingstijd
80 8u
83 4u
86 2u
89 1u
92 30min
95 15min
98 7,5minNormen en markeringen

Er bestaan verschillende types gehoorbescherming. Elk type komt overeen met een specifieke norm

Norm  
EN352-1 Gehoorkap (of schelpen)
EN352-2 Oordoppen
EN352-3 Gehoorkap bevestigd op industriële veiligheidshelm
EN352-4 (A1) Gehoorkap met niveauafhankelijke geluidsdemping
PR EN352-8 Gehoorkap met audio-functie.

 

De demping van de PBM kan door meerdere indicatoren aangeduid worden:

 • SNR waarde: (single noise rating): algemene demping, uitgedrukt in dB
 • H: demping hoge frequentie (hoge tonen tussen 2000 en 8000 Hz), uitgedrukt in dB
 • M: demping gemiddelde frequentie (tonen tussen 1000 en 2000 Hz), uitgedrukt in dB
 • L: demping lage frequentie (lage tonen tussen 63 en 1000 Hz), uitgedrukt in dB

 

 

Geluidsniveau rekening houdend met het dragen van de PBM

De meest eenvoudige manier van berekenen bestaat erin het omgevingsgeluid te bepalen en daar de SNR waarde van af te trekken om de blootstelling van de werknemer te bepalen.

 • Omgevingsgeluid van 91 dB(A)
 • PBM met een SNR waarde van 20 dB
 • Geluidsniveau met de PBM: 91 – 20 = 71 dB(A)

Indien de tonen hoog of laag zijn, kunnen we dezelfde berekening maken maar dan eerder vertrekkend vanuit de H of L waarden.

We kunnen het exacte blootstellingniveau aan geluid van een werknemer die zijn PBM’s draagt nog beter berekenen aan de hand van gehoortest en in functie van de frequentie van de toon (interval van octaven of van een derde van octaven) maar de berekening is vrij complex.

Opgelet, het geluidsniveau waaraan de werknemer gedurende 8 uur wordt blootgesteld, met het dragen van de PBM, mag nooit de 87 dB(A) overschrijden.

 

De meest courante gehoorbeschermingen

De meest courante gehoorbeschermingen zijn : de samenrolbare oordoppen, de oordoppen met steel, oordopjes met filter, herbruikbare oordoppen, de voorgevormde oordoppen, de gehoorbeugels, de actieve- en passieve gehoorkappen. De volgende tabellen tonen de voor- en nadelen van de verschillende type oplossingen.

 

Samenrolbare oordoppen

WEB -Bouchons1      WEB -Bouchons2   WEB -Bouchons3Courtesy of 3M

Voordelen Nadelen
Groot assortiment met verschillende waarden Weinig tot niet effiënt indien ze niet correct geplaatst werden 
Klein en gemakkelijk mee te nemen Infectiegevaar wanneer ze met vuile handen gerold worden
Hinderen niet bij het dragen van andere beschermingsmiddelen (bril, masker,...) Enkel werkzaam bij een perfect gezond gehoorkanaal 
Geen slecht comfort bij hitte   

 

WEB -Bouchons4Goede inbreng van de oordop (links), slechte inbreng (rechts)

 

 

Oordoppen met steel

WEB -Bouchons5b                        WEB -Bouchons5aCourtesy of 3M

Voordelen Nadelen
Groot assortiment met verschillende waarden Een beetje duurder
Klein en gemakkelijk mee te nemen  
Hinderen niet bij het dragen van andere beschermingsmiddelen (bril, masker, …)  
Geen slecht comfort bij hitte   
Gemakkelijker in te brengen   
De vingers komen niet in contact met de oordopjes (minder risico op besmetting, ideaal voor werken in vuile omgeving)  Herbruikbare oordoppen

WEB -Bouchons6a     WEB -Bouchons6bCourtesy of 3M

Voordelen Nadelen
Moeten niet diep ingebracht worden Dempingswaarden vaak zwakker
Hinderen niet bij het dragen van andere beschermings-middelen (bril, masker, …)  Een beetje duurder
Geen slecht comfort bij hitte Reiniging en onderhoud noodzakelijk 
De vingers komen niet in contact met de oordopjes (minder risico op besmetting, ideaal voor werken in vuile omgeving) Indien filter : Filter moet goed aangepast zijn aan de werkpost (geluidmeting in octaven noodzakelijk) 
Indien filter: laat de spraakfrequenties door (mogelijk te telefoneren of spreken)  

 

 

 

 

Gehoorbeugels

WEB -Bouchons7a      WEB -Bouchons7b  Courtesy of 3M

Voordelen Nadelen
Ideaal voor het regelmatig inbrengen en uithalen Minder demping
De vingers komen niet in contact met de oordopjes (minder risico op besmetting)
Wrijving van de beugel in de nek goed hoorbaar in het oor
  Reiniging en onderhoud noodzakelijk
  Kunnen hinderen bij het dragen van andere PBM (bril, masker …)

 

 

Voorgevormde oordoppen

WEB -Bouchons8a     WEB -Bouchons8b     Courtesy of 3M

Voordelen Nadelen
Aangepast aan het oor (Betere demping daar aangepast aan het gehoorkanaal)  Duurder
Filter die spraakfrequenties doorlaat (mogelijkheid tot spreken of telefoneren) Maatwerk (dus persoonlijk gebruik)
Levensduur van 4 tot 5 jaar indien goed onderhouden Reiniging, goede hygiëne en onderhoud noodzakelijk 
  Indien filter : Filter moet goed aangepast zijn aan de werkpost (geluidmeting in octaven noodzakelijk)

  

Oorkappen

WEB -Bouchons9a     WEB -Bouchons9b     Courtesy of 3M

Voordelen Nadelen
Aangepast voor alle oren Niet ideaal wanneer het warm is 
Grote demping Onderhoud noodzakelijk
Aangepast bij oorinfecties Omvangrijk 
Eenvoudig te plaatsen Kan hinderen met andere PBM 
  Demping vaak te groot

 

 

 

Actieve oorkappen

WEB -Bouchons10b     WEB -Bouchons10a     Courtesy of 3M

Voordelen Nadelen
Zie oorkappen Zie oorkappen 
Past zich aan in functie van de geluidniveaus (ideaal voor impulsieve geluiden zoals geweerschot, persmachines …) Zeer duur
Communicatie via radio mogelijk Beheer van opladen batterijen 
Eenvoudig te plaatsen  

 

 

Enkele praktische tips…

Indien het omgevingsgeluid niet (vaak) de 80 of 85 dB(A) overschrijdt, is het aanbevolen om niet te sterk dempende gehoorbescherming te kiezen om de drager niet onnodig teveel te isoleren. De persoon zal ze mogelijks niet lang dragen. Een dergelijk isolement kan andere risico’s met zich meebrengen: (bv : men hoort de waarschuwingen van de collega’s niet meer of een alarmsignaal, …) Men raadt over het algemeen aan om, met het dragen van PBM, niet onder de 70 dB te gaan. Een dergelijk geluidsniveau beschermt de drager zonder deze van de buitenwereld te isoleren. 
Een slecht ingebrachte oordop is helemaal niet efficiënt. Men moet dus goed aan de werknemer uitleggen hoe die te dragen. Een samenrolbare oordop moet diep in het gehoorkanaal ingebracht worden.


WEB -Bouchons11aWEB -Bouchons11bWEB -Bouchons11c

Voorbeelden van slecht ingebrachte oordoppen - Courtesy of 3M

 

De oorkappen dienen het oor volledig te bedekken en goed tegen het hoofd spannen.

Het is dus van primordiaal belang de werknemers goed op te leiden voor het correct dragen van de PBM’s, specialisten kunnen u helpen!

De gehoorbeschermingen dienen altijd proper te zijn. We kunnen de doppen reinigen met zeepwater. De kussens van de oorkappen kunnen vervangen worden. Wanneer de kussens of oordoppen beschadigd zijn, dienen ze vervangen te worden.

Het komt vaak voor dat werknemers hun gehoorbeschermingen weigeren te dragen. Dit is vaak te wijten aan:

 • Een te grote demping van de PBM (gevoel geïsoleerd te zijn): kies een PBM waarvan de demping aangepast is aan het omgevingsgeluid, niet over beschermen !! De beschermingen met filter zijn efficiënt en laten het spreken of telefoneren toe met het dragen van de PBM
 • Slecht comfort: betrek de werknemer bij de keuze van de PBM, laat hem meerdere oplossingen testen
 • Afwezigheid van de sensibilisering omtrent de risico’s: Informeer hen over de risico’s die ze lopen en herhaal het hen regelmatig.

Het is van primordiaal belang PBM te dragen wanneer men blootgesteld wordt aan geluid. Het voorbeeld in de volgende tabel legt uit waarom.

Omgevings geluidniveau 95 dB (A)
Geluidsdosis voor bloodstelling gedurende 8u 95 dB(A)
Geluidsdosis voor bloodstelling gedurende 8u met het dragen van adequate PBM. 70 dB (A)
Geluidsdosis voor bloodstelling gedurende 7u30 met het dragen van adequate PBM en 30 minuten zonder PBM. 83,2 dB (A)