Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Werknemers

Algemene presentatie

Het linkervenster herneemt alle werknemers. Het rechtse gedeelte dient voor het risicobeheer van de werknemer.

 

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_Inventaire

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_InfosGénérales

 

 

Het + icoontje is voor het toevoegen van een werknemer, de prullenmand voor het verwijderen. Wanneer een werknemer het bedrijf verlaat, is het aan te raden een datum van einde in te voeren, zodoende zijn historiek te bewaren.

U kunt ook de personeelslijst automatisch vanuit Excel importeren. Daarvoor, klikt u op "download het in te vullen Excel bestand", vervolledig deze en importeer deze door op het pijltje naast de prullenmand te klikken.

Opmerking: de import van Excel kan soms problemen geven voor de versies Excel 2007 en ouder. Aarzel niet ons te contacteren indien u hulp wenst voor deze operatie: support@safetify.eu

Algemene informatie

Dit onderdeel bevat de identificatiegegevens van de werknemer. Safetify verplicht u niet om alle velden in te vullen. Indien ze noodzakelijk zijn op een ander moment in het programma (bijvoorbeeld aangifte van arbeidsongeval), kunt u ze alsnog dan invoeren.

Linksonder kunt u groepen van werknemers creëren. Dit zal u nadien het leven vergemakkelijken wanneer u veel werknemers zal toewijzen aan een bepaalde installatie of werkzone, ... Om een nieuwe groep aan te maken, klikt u op het + teken. Om een werknemer aan een bestaande groep toe te wijzen, klikt u op het lijsticoontje onder de +.

In het kader rechtsonder, kunt u aanduiden als een werknemer een specifieke functie heeft betreffende veiligheid: preventieadviseur, EHBO'er, ... Deze personen bevinden zich dan nadien in de module "Bedrijf" onder het tabblad "veiligheidsacteurs"

Taken, zones, producten, uitrustingen

De vier tabellen hernemen de installaties, taken, zones en gevaarlijke producten gekoppeld aan de werknemer. U kunt er objecten toevoegen of verwijderen.

In dit tabblad kunt u de werking van uw werknemer "opbouwen". In functie van de linken die zo gecreëerd worden, zal de risicoanalyse, de PBM en de benodigde kwalificaties automatisch geüpdatet worden. U creëert dezelfde linken wanneer u een werknemer selecteert in de modules taken, producten, zones en installaties.

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_Liens

 

PBM

Het tabblad herneemt de lijst van PBM dat de werknemer nodig heeft. Deze lijst wordt opgemaakt in functie van de producten, taken, zones en installaties die aan hem/haar gekoppeld zijn.

U kunt evenals de historiek van de PBM voor deze persoon oproepen door te klikken op "Zien".

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_EPI

Om de uitdeling van de PBM te beheren, afspraak in de module PBM, via de onthaalpagina.

Kwalificaties

Hier vindt u de lijst van de kwalificaties van de werknemer. Een groen icoon duidt aan dat de kwalificatie geldig is. Een rood icoon duidt aan dat de werknemer niet over de kwalificatie(s) beschikt maar dat zijn werk het vereist (in functie van de zones, taken, installaties en producten).

Om een nieuwe kwalificatie aan te maken, klikt u op het +icoon, klik op de lijsticoon om de lijst van bestaande kwalificaties op te roepen en er één uit te selecteren. U kunt de kwalificaties beheren vanuit de gelijknamige module (via onthaalpagina).

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_Qualifications

 

Risico's

Safetify genereert automatisch de lijst met risico's waaraan de werknemer is blootgesteld. Deze lijst wordt opgemaakt in functie van de zones, taken, installaties en producten aan welke deze werknemer is gekoppeld.

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_Risques

Ongeval

De tabel herneemt de ongevallen waarvan de werknemer slachtoffer was. Indien u een nieuw ongeval wil aangeven, dient u zich te wenden tot de module ongevallen via de onthaalpagina.

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_Accidents

Arbeidsgeneesheer

U kunt de informatie relatief aan bezoek van de arbeidsgeneesheer importeren en visualiseren. De tabel onderaan laat u toe evaluatierapporten te importeren. Het bovenste kader laat toe eventuele ongeschiktheid te omschrijven.

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_MédecineDuTravail

 

Acties

U visualiseert de acties met een impact op de veiligheid waarvoor deze werknemer verantwoordelijk is.

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_Actions

Documenten

De tabel herneemt alle document verbonden aan de werknemer.
U kunt alle documenten m.b.t. de werknemer importeren in Safetify. Klik daarvoor op +. Het document zal alsook beschikbaar zijn in de documentendatabase. De Word en PDF bestanden worden voorvertoond. Zorg ervoor dat Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd (gratis) indien u met PDF bestanden wenst te werken, zo niet is de preview niet mogelijk.

WEB - NLSAFETIFY_Travailleurs_Documents

De andere formaten worden in Safetify opgeslagen maar moeten gekopieerd worden naar uw computer om gebruikt te kunnen worden.

Opgelet: max 20 Mb per document!

 

WEB -back-to-top