Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaîne YouTube
FR NL

PBM GIDS - HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN WERKKLEDIJ

PBM GIDS - HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN WERKKLEDIJ

 

WEB -ExclamationTriangleVideWEB -ExclamationTriangleVideDe hierna volgende informatie heeft als doel u de verschillende bestaande markeringen en PBM-types beter te leren begrijpen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Safetify. De PBM’s zijn een ingewikkelde discipline en het is sterk aanbevolen raad te vragen aan specialisten!

 

 

De werkkledij, algemene regels op vlak van keuze, aankoop en het ter beschikking stellen aan de werknemers.

Standaard, moeten de werknemers werkkledij dragen gedurende hun normale activiteit, behalve:

  • Indien de risicoanalyse aantoonde dat de aard van de activiteit niet vervuilend was en in akkoord met het IDPBW
  • Indien het dragen van een uniform of een gestandaardiseerde kledij noodzakelijk is volgens een Koninklijk besluit of een collectieve overeenkomst;

De werkkledij wordt gratis ter beschikking gesteld aan de werknemer. De kledij blijft eigendom van de werkgever. Het onderhoud en de herstelling van de werkkledij is ten laste van de werkgever.

[Het is verboden de werknemer toe te laten zijn eigen werkkledij aan te schaffen, zelf voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud ervan in te staan, of zelf voor de hernieuwing ervan te zorgen, zelfs tegen de betaling van een premie of vergoeding, tenzij dit wordt toegelaten in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die enkel kan worden gesloten voor zover uit de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in artikel 8 van voornoemd koninklijk besluit van 27 maart 1998 blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving. (KB 19.12.2006)]

Het is verboden de werkkledij mee naar huis te nemen, tenzij:

  • Indien de organisatie van het werk het vereist
  • de werkkledij vormt geen risico voor de gezondheid van de werknemers en van zijn directe omgeving. 
  • de activiteiten worden op verschillende arbeidsplaatsen uitgeoefend;

De volgende tabel geeft de minimale voorschriften betreffende de karakteristieken van de werkkledij weer, volgens KB van 6/7/2004. Indien u hierover meer uitvoerige informatie wenst, aarzel niet deze te raadplegen, hij is niet zo lang.

Karakteristieken van de werkkledij.

Alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden;

Aangepast zijn aan de te voorkomen risico’s zonder zelf een toegenomen risico in te voeren; (bijvoorbeeld: te losse kledij)
Aangepast zijn aan de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten door de werknemer en aan de geldende arbeidsvoorwaarden;

Rekening houden met de ergonomische eisen;
Aangepast zijn aan de maten van de werknemer;
Vervaardigd zijn uit niet-allergeen materiaal, slijtvast en niet scheurbaar, en aangepast aan
de seizoenen.

De werkkledij mag aan de buitenkant geen opschriften vertonen, behalve, in voorkomend geval, de benaming van de onderneming, de naam van de werknemer, de merktekens van zijn functie en een "Streepjescode".