Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

PBM-INLEIDING

 

WEB -ExclamationTriangleVideWEB -ExclamationTriangleVideDe hierna volgende informatie heeft als doel u de verschillende bestaande markeringen en PBM-types beter te leren begrijpen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Safetify. De PBM’s zijn een ingewikkelde discipline en het is sterk aanbevolen raad te vragen aan specialisten!

 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M.) en werkkledij ter beschikking stellen van zijn werknemers, blijken vaak noodzakelijk. Ook al lijken deze slechts van bijkomend belang, toch moeten die PBM voldoen aan een aantal normen en is hun verdeling onderworpen aan specifieke richtlijnen binnen de wetgeving. We kopen geen PBM zoals een pot jam in een supermarkt. Het is een zeer technisch domein waarbij goede raad en instructies vaak onontbeerlijk zijn. Kies dus, bij voorkeur, in PBM -gespecialiseerde leveranciers en laat u informeren!

Door het gebruik van Safetify, kiest u voor een efficiënte en gestructureerde preventiepolitiek in uw bedrijf.

Safetify is een dynamisch risicobeheersysteem gericht naar KMO's die houden van eenvoud, ergonomie en volledigheid. De ambitie is om de KMO toe te laten zijn verplichtingen op het gebied van preventie en veiligheid van zijn werknemers na te komen op een eenvoudige en efficiënte manier.

Safetify centraliseert informatie en stimuleert de samenwerking binnen het bedrijf.

  • Beveiligde database online, toegang via software en beveiligde gebruikerscodes
  • De gegevens zijn opgeslagen op beveiligde servers beheerd door onze diensten

Safetify begeleidt de preventieadviseur en vermijdt deze tijdrovende zoektochten betreffende wetgeving en preventiemethodieken:

  • Risicoanalyse, conformiteit checklists en opvolging van de wettelijke controles van de uitrustingen, installaties en werkzones.
  • Inventaris van de gevaarlijke producten.
  • Beheer van het actieplan van het bedrijf.
  • Beheer, analyse en verklaring van arbeidsongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties.

Safetify verenigt de kennis en organiseert de oude wetgeving:

  • De sofware maakt het delen van risicoanalyses mogelijk binnen een gebruikersgemeenschap of binnen een groep van bedrijven.
  • De verschillende modules bevatten de huidige wetgeving en wordt continue upgedatet.

Safetify optimaliseert het gebruik van de bronnen:

  • De wettelijke documenten worden automatisch of semiautomatisch beheerd.
  • De preventie is georganiseerd en gestructureerd in een database, wat een grote tijdswinst inhoud voor de preventieadviseur.

Preventie binnen een bedrijf is een belangrijke taak, die in ideaal geval, zich manifesteert doorheen alle bedrijfsprocessen: aankoop, kwaliteit, HR, productie, ... Safetify is een tool, bedoeld voor regelmatig gebruik, bijvoorbeeld, bij aankoop van een nieuwe uitrusting, bij aanwerving van een nieuwe werknemer, bij vaststelling van een incident of ongeval, ... Concreet, u zult regelmatig de mogelijkheid hebben de toepassing te gebruiken, geconfronteerd worden met nieuwe vragen betreffende veiligheid, ... Soms, moet u zoeken naar een document zoals een veiligheidsfiche van een product of een onderhoudscontract van uw brandblusapparaten, ... Safetify is ontwikkeld om dat alles te centraliseren en dus veel vlotter te laten verlopen.

Bij de ontwikkeling van Safetify, hebben wij getracht het zo volledig mogelijk te maken. U kunt geconfronteerd worden met enkele vragen vanuit het programma die voor u van minder belang zijn, oplossing: u bent niet verplicht te antwoorden.

Safetify begeleidt u in de verschillende stappen van risicoanalyse maar vervangt niet u gezond verstand, noch de goede kennis van uw bedrijf.

Voor al uw vragen: support@safetify.eu