Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaîne YouTube
FR NL

PBM GIDS - WETGEVING

PBM GIDS - WETGEVING

 

WEB -ExclamationTriangleVideWEB -ExclamationTriangleVideDe hierna volgende informatie heeft als doel u de verschillende bestaande markeringen en PBM-types beter te leren begrijpen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Safetify. De PBM’s zijn een ingewikkelde discipline en het is sterk aanbevolen raad te vragen aan specialisten!

 

 

P.B.M.’s zijn er om te beschermen en de werkkledij om zich niet vuil te maken!

De volgende wetteksten regelen de keuze, de aankoop en het gebruik van P.B.M. en werkkledij:

We moeten dus een onderscheid maken tussen persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij:

 • KB 13/6/2005, art 3: Persoonlijk beschermingsmiddel, hierna « P.B.M. » genoemd : iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen, met uitzondering van:
  • gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer te beschermen; 
  • P.B.M.’s specifiek voor militairen, politieagenten en personeel van de ordediensten; du matériel de sport;
  • P.B.M. van wegvervoermiddelen
  • sportuitrusting; 
  • zelfverdedigings- of afschrikkingsmateriaal;
  • draagbare apparaten voor het opsporen en het signaleren van risico's en belastingsfactoren.
 • KB 6/7/2004, art 2 : werkkledij: hetzij een overall, hetzij een pak bestaand uit een broek en een jas of windpak, hetzij een kiel of stofjas, bestemd om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten en die niet beschouwd wordt als beschermkledij;considéré comme un vêtement de protection