Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaîne YouTube
FR NL

PBM GIDS - VEILIGHEIDSSCHOENEN

PBM GIDS - VEILIGHEIDSSCHOENEN

 

WEB -ExclamationTriangleVideWEB -ExclamationTriangleVideDe hierna volgende informatie heeft als doel u de verschillende bestaande markeringen en PBM-types beter te leren begrijpen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Safetify. De PBM’s zijn een ingewikkelde discipline en het is sterk aanbevolen raad te vragen aan specialisten!

 

 

Werken waarbij het dragen van veiligheidsschoenen noodzakelijk zijn

Het dragen van veiligheidsschoenen wordt door de risicoanalyse bepaald. De meest voorkomende risico’s zijn:

 • Mechanische risico’s: schok, verbrijzeling, perforatie …
 • Chemische risico’s: gevaarlijke en corrosieve producten … 
 • Thermische risico’s: koude, warmte, slecht weer, projecties van gesmolten metaal …
 • Elektrische risico‘s: elektrische ontlading, statische elektriciteit …
 • Stralings- en besmettingsrisico: ultraviolette stralingen …
 • Biologische risico’s: allergieën, irritaties …
 • Risico’s gebonden aan de verplaatsingen van de gebruiker: uitglijden …

De bijlage 2 van KB van 13/6/2005 herneemt een lijst van activiteiten en arbeidsomstandigheden waarvoor het dragen van ademhalingsbescherming noodzakelijk is:

 • Werknemers tewerkgesteld in de riolen, kuilen, kelders, welputten, regenputten, kuipen, vergaarbakken, vijvers, waterlopen en alle andere soortgelijke plaatsen waar zich vloeistoffen of slijk bevinden;
 • Werknemers tewerkgesteld aan werken die aanleiding geven tot uitstorting of wegvloeiing van vloeistoffen en die door die vloeistoffen natte voeten kunnen krijgen, zoals in afwaskeukens en wasserijen; 
 • Werknemers die hun voeten kunnen bevuilen met giftige, bijtende of prikkelende stoffen; 
 • Werknemers die, in de ondernemingen, bedrijven en werken zoals deze voorzien onder punt 3, literaat a, b en c hierboven, gevaar lopen hun voeten te bevuilen door organische stoffen die kunnen rotten of door vuilnis; 
 • Werknemers tewerkgesteld in koelkamers; 
 • Werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn aan de behandeling van zware stukken waarvan de val van aard is de voeten te kwetsen, dragen schoenen met toppen versterkt die voldoende weerstand bieden; 
 • Werknemers tewerkgesteld aan het slopen van gebouwen, aan de bekisting en de ont kisting van betonwerken, de ijzervlechters, de bouwsmeden, alsook de andere werknemers tewerkgesteld op bouwplaatsen en gewoonlijk blootgesteld aan voetwonden door uitste-kende spijkers of puntige voorwerpen, dragen schoenen met versterkte zolen; 
 • Werknemers die blootgesteld zijn aan het risico voor uitglijden. 

WEB -back-to-top

 

 

Normen en markeringen

De schoenen worden onderverdeeld in twee klassen:

 • Klasse 1: alle leder of andere materies (uitgezonderd alle rubbers of polymeren);
 • Klasse 2: alle rubbers (geheel gevulkaniseerd) of polymeren (in z’n geheel gevormd.)

We vinden verschillende categorieën terug die het beschermingsniveau bepalen.

Vereisten schoenen klasse 1 Veiligheidsschoenen (EN ISO 20345) Veiligheidsschoenen (EN ISO 20346) Werkschoenen (EN ISO 20347)

Basisvereisten voor de schoenen en weerstand tegen schokken van de neus.

SB
Voorzien van een veiligheidsneus, die bestemd is om een bescherming te bieden tegen schokken met een maximaal energie niveau gelijkwaardig aan 200 joules en tegen verbrijzeling met een kracht van 15 kN.
PB
Voorzien van een veiligheidsneus, bestemd om een bescherming te bieden tegen schokken met een maximaal energie niveau gelijkwaardig aan 100 joules en tegen verbrijzeling met een kracht van 10 kN.
OB
Voor die waar geen enkele vereiste bestaat omtrent een eventuele beschermingsneus...
Bijkomende vereisten: gesloten hiel, antistatisch, energieabsorberende hiel S1 P1 O1 + bestand tegen koolwaterstoffen
Bijkomende vereisten: idem S1 + waterdicht S2 P2 O2
Bijkomende vereisten: idem S2+ anti-perforatiezool + antislipzool S3 P3 O3
Vereisten schoenen klasse 2 Veiligheidsschoen Beschermingsschoen Werkschoen
Basisvereisten voor de schoenen en weerstand tegen schokken van de neus SB
200 joules – 15 kN
PB
100 joules – 10 kN OB
OB
Geen vereisten
Bijkomende vereisten: gesloten hiel, antistatisch, energieabsorberende hiel  S4 P4 O4
Bijkomende vereisten: idem S4+ antiperforatiezool + antislipzool S5 P5 O5


Bovenop deze vereisten, kan de schoen ook bijkomende vereisten moeten beantwoorden. Zie onderstaande tabel:

Symbool Gedekt
P Anti-perforatiezool
A Antistatische schoenen
E Schokabsordberende hiel
HI Isolatie van de zool tegen warmte
CI Isolatie van de zool tegen koude
WRU Weerstand van het bovenmateriaal tegen penetratie en absorptie van water
HRO Zool, bestand tegen contactwarmte (max 300°C):
WR Volledige schoen waterdicht
M Bescherming van de metatarsus
FO Bestand tegen oliën en koolwaterstoffen

 

De antislipcapaciteiten worden aangeduid met de symbolen SRA, SRB et SRC.

Symbool Ondergrond type
SRA weerstand tegen uitglijden op keramische tegels, bedekt met een oplossing van natrium laurylsulfaat
SRB weerstand tegen uitglijden op een stalen ondergrond, bedekt met glycerol.
SRC SRA + SRB