Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Bedrijf

Algemene informatie

WEB -SAFETIFY_Entreprise_NL

Voer hier de bedrijfsinformaties in zoals naam, activiteit(en), NACE codes, ...

U kunt evenals uw bedrijfslogo importeren door op "Logo" te klikken.

Uw externe dienst voor preventie en/of uw verzekeringsmaatschappij voor "arbeidsongevallen" kunnen gekozen worden uit een lijst van erkende ondernemingen.

Het logo en de bedrijfsinformatie zullen hernomen worden op alle documenten die door Safetify gegenereerd worden.

WEB -SAFETIFY_Entreprise_InfosGénérales_NL

 

Vestigingen

Voer hier de verschillende vestigingen van uw bedrijf in. Onder locatie, verstaan we een fysisch adres waar het bedrijf een vestiging heeft (hoofdzetel, productie vestiging, ...). Binnen een vestiging kunt u dan meerdere werkzones gaan definiëren. Dit gebeurd onder de rubriek "Zones".

WEB -SAFETIFY_Entreprise_Zones_NL

Om een vestiging toe te voegen, volstaat het om de lege rij, onderaan de tabel, in te voeren. Voor het verwijderen volstaat het de vestiging te selectioneren en op de prullenmand te klikken.

Standaard, zal Safetify een nieuwe vestiging creëren met het adres uit de algemene informatie.

Veiligheidsacteurs

Hier vindt u een lijst van personen die een belangrijke rol spelen op het gebied van veiligheid binnen het bedrijf:

 • De verantwoordelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB): het bedrijf is verplicht een verantwoordelijke voor IDPB aan te duiden, het betreft voornamelijk een preventieadviseur of de bedrijfsleider indien het bedrijf minder dan 20 voltijdse werknemers heeft.
 • De preventieadviseur(s): als andere preventieadviseurs aanwezig zijn als verantwoordelijke voor IDPB.
 • De adjunct(s) van de preventieadviseur.
 • De EHBO'ers: houders van EHBO brevet binnen het bedrijf.

WEB -SAFETIFY_Entreprise_ActeursSécurité_NL

U kunt deze personen uit een lijst selecteren door op het lijsticoontje te klikken. U kunt evenals de veiligheidsacteurs aanduiden in de module werknemers.

Algemene regels

U kunt handmatig de algemene veiligheidsregels van het bedrijf opmaken. Het is aangeraden daarin de algemene veiligheidsrichtlijnen op te nemen zoals daar zijn:

 • Rookverbod en verbod van alcoholische dranken.
 • Richtlijnen m.b.t. de circulatie op de site.
 • Nuttige telefoonnummers in geval van incident.
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen op de site.
 • ...


Indien u al over een onthaalbrochure beschikt, is het niet nodig al deze gegevens opnieuw in te geven. Door op "bladeren" te klikken, kunt u uw brochure uploaden in Safetify.

 

 

Brand

Dit tabblad is voorzien de diverse documenten betreffende brandpreventie op te slaan:

 • Evacuatieplan
 • Rapporten van de brandweer
 • ...

 

WEB -SAFETIFY_Entresprise_Incendie_NL

Om een document toe te voegen, volstaat het op het + icoontje te klikken. Het potloodicoontje laat u toe het document te wijzigen of te hernoemen. Het pijltje naar beneden dient voor het downloaden van het document op uw PC. Door op de prullenmand te klikken, verwijdert u het document.

De Word en PDF bestanden worden voorvertoond. Zorg ervoor dat Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd (gratis) indien u met PDF bestanden wenst te werken, zo niet is de preview niet mogelijk.

Asbest

Koninklijk besluit van 16 maart 2006, betreffende de bescherming van de werknemers tegen het blootstellen aan asbest - Art.5.- §1.De werkgever maakt een inventaris op van al het asbest en alle asbesthoudend materiaal in alle delen van de gebouwen (met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke delen), en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats. Indien nodig vraagt hij hiertoe alle nuttige informatie op bij de eigenaren.

Dit tabblad is voorzien voor de stockage van inventaris(sen) van asbest binnen het bedrijf.

WEB -SAFETIFY_Entreprise_Amiante_NL

 

WEB -back-to-top