Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Kwalificaties

Onthaal

WEB -NL -SAFETIFY_Qualifications

Het welkomstscherm toot u de lijst van kwalificaties aanwezig in uw bedrijf.
Om een kwalificatie toe te voegen, klikt u op +. Om een zoekactie te verrichten, klikt u op de loep. Om een document te visualiseren, dubbelklikt u erop.

WEB -NL -SAFETIFY_Qualifications_Inventaire

Algemene informatie

U kunt hier de algemene informatie betreffende de kwalificaties invoeren.

U kunt ook de geldigheidsduur van de kwalificatie aanduiden.

WEB -NL -SAFETIFY_Qualifications_InfosGénérales

De kaders onderaan tonen u de taken, producten, zones en installaties die een kwalificatie vereisen. U kunt er aan toevoegen door op + te klikken.

WEB -NL -SAFETIFY_Qualifications_Liens

Lijst van de werknemers

U vindt er een lijst van werknemers terug die de kwalificatie zouden moeten hebben. Wanneer u een installatie, een taak, product of zone toevoegt, worden de betreffende werknemers aan de lijst toegevoegd.

Een rood icoon duidt aan dat een werknemer a priori niet over de nodige kwalificatie beschikt. Door op het icoon te klikken, kunt u aanduiden dat de werknemer in orde is. U kunt ook, indien nodig, een diploma of brevet importeren.

WEB -NL -SAFETIFY_Qualifications_Travailleurs

Documenten

De tabel herneemt alle documenten met betrekking tot de kwalificaties.

WEB -NL -SAFETIFY_Qualifications_Documents

U kunt alle documenten m.b.t. de actie importeren in Safetify: een offerte, lastenboek, verslag, bestelbon, ... Klik daarvoor op +. Het document zal alsook beschikbaar zijn in de documentendatabase.

De Word en PDF bestanden worden voorvertoond. Zorg ervoor dat Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd (gratis) indien u met PDF bestanden wenst te werken, zo niet is de preview niet mogelijk.

De andere formaten worden in Safetify opgeslagen maar moeten gekopieerd worden naar uw computer om gebruikt te kunnen worden.

Opgelet: max 20 Mb per document!

WEB -back-to-top