Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Dashboard

Het dash-board zal u toelaten om een snel kort overzicht van de situatie in de onderneming te hebben: Bird Pyramid, globale lijst van de aanwezige risico's in de onderneming, recapitulerendvan de acties in de onderneming, periodieke controles, niet-overeenstemming of kwalificaties… eenalgemeen standpunt van de situatie in uw onderneming…