Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Beheer van het actieplan

Dat u bezig bent om de overeenstemming van een uitrusting te analyseren, een verklaring vanongeval te coderen, FDS van een gevaarlijk product weg te gaan, een taak of een nieuwe functiebepalen, zult u gemakkelijk een nieuwe actie kunnen creëren die bij uw actieplan… zal komen

Safetify helpt u de acties volgen: termijnen, verantwoordelijken, verbonden documenten,…
Het zal u net zo gemakkelijk zijn om laatstgenoemde te exporteren om uw jaarprogramma of uwglobaal plan op te stellen.