Notre page Facebook Notre page LinkedIn Notre chaƮne YouTube
FR NL

Beheer risicoanalyse en functiebeschrijvingen

De risicoanalyse van een werkplaats opstellen is een ingewikkeldere oefening dat hij verschillendeelementen laat ingrijpen die tijdens het leven van een onderneming (nieuwe installaties, nieuweproducten, nieuwe werknemers, verhuizing of wijziging van de werkomgeving…) kunnen variëren derisicoanalyse zijn de ruggegraat van Safetify.

De analyse wordt dynamisch op het niveau van deinstallaties, gevaarlijke producten, zones van werk en taken beheerd. U kunt de risicoanalyse van eenplaats van het werk, een gebouw of een bouwterrein bouwen door deze blokken te binden samen.

Safetify, door zijn modulair beleid, zal automatisch de samenstelling van de fiches van posten en hunrisicoanalyse aanpassen. Bij de verplichting van een nieuwe medewerker, een student of tijdelijk,enkele klikken voldoen om een volledige en bijgewerkte fiche van post weg te gaan.