Structuur van de data base

Safetify zorgt voor het structuren van de preventie door het creëren van koppelingen tussen de verschillende objecten in de database. Bijvoorbeeld door aan te geven dat een werknemer gebruikt maakt van een bepaald apparaat, koppelt u deze 2 objecten. Safetify associeert zodoende de risico's van dat apparaat met deze werknemer. We vinden dergelijke koppelingen doorheen de verschillende niveaus: de acties, de documenten, de werkzones, ...

Safetify creëert ook indirecte linken. Bijvoorbeeld, als een werknemer werkt in een bepaalde werkzone en in deze zone staat een installatie die bepaalde risico's met zich meebrengt, dan worden deze risico's automatisch gekoppeld aan deze werknemer.

Het meest eenvoudige is Safetify gebruiken, u zult snel begrijpen hoe alles georganiseerd is. Onthoudt het volgende: door het gebruik van Safetify, verzekert u uw bedrijf een dynamische preventiepolitiek.