Definities

arbeidsongeval: Als arbeidsongeval wordt beschouwd elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt.

Wordt eveneens als een arbeidsongeval aanzien, het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk (= het normale traject van en naar de plaats van het werk).

Een arbeidsongeval veronderstelt:

  • een plotselinge gebeurtenis;
  • één of meerdere uitwendige oorzaken;
  • het bestaan van een letsel (hoeft niet noodzakelijk tot arbeidsongeschiktheid te leiden; er dienen minstens medische kosten te zijn gemaakt);
    uitz.: een ongeval waarbij schade wordt veroorzaakt aan prothesen of orthopedische toestellen wordt ook beschouwd als arbeidsongeval zonder dat er van een letsel sprake hoeft te zijn;
  • een causaal verband tussen het ongeval en het letsel;
  • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • het ongeval moet gebeurd zijn door het feit van de uitvoering van de overeenkomst.

Ongeval of bijna ongeval: een plotselinge gebeurtenis die al dan niet materiële schade met zich meebracht. Deze gebeurtenis zo mogelijks letsels kunnen veroorzaakt hebben.

Gevaarlijke situatie: abnormale situatie die mogelijks een ongeval of bijna ongeval veroorzaakt.

Afwijkende gebeurtenis: gebeurtenis die afwijkt van de normale gang van het werk. Indien het opeenvolgende gebeurtenissen betreft, dient enkel de laatste vermeld te worden. Indien het gaat om meerdere gelijktijdige gebeurtenissen, wordt het meest beslissende gecommuniceerd. De afwijkende gebeurtenissen worden weergegeven in het Koninklijk Besluit van 8 juli 2004.

Voorwerpen: voorwerpen die aan de basis liggen van de afwijkende gebeurtenis. De soort voorwerpen worden weergegeven in het Koninklijk Besluit van 8 juli 2004.

Tijdelijke letsels: de tijdelijke letsels worden weergegeven in het Koninklijk Besluit van 8 juli 2004.

Zwaar arbeidsongeval: in functie van het letsel, de voorwerpen en de afwijkende gebeurtenis, worden sommige ongevallen als zwaar beschouwd.

Ongeval op de weg naar of van het werk: ongeval op de weg naar of van het werk (in geval van verplaatsing in functie van het werk gedurende de werkuren.

Arbeidsongeval met eerste zorgen: niet zwaar ongeval zonder medische kosten, in minder dan 4 dagen arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeval met minder dan 4 dagen arbeidsonderbreking: niet zwaar ongeval met minder dan 4 dagen arbeidsonderbreking.

Arbeidsongeval met meer dan 4 dagen arbeidsonderbreking: niet zwaar ongeval met meer dan 4 dagen arbeidsonderbreking.

Primaire oorzaken: materiële feiten die het ongeval mogelijk maakten, B.V. Collectieve of individuele beschermingsmiddel ontbreekt, ontbrekende beveiliging machine, breuk van een machine, ...

Secondaire oorzaken: organisatorische oorzaken waardoor de primaire oorzaken plaats gevonden hebben, B.V. Niet uitgevoerde risicoanalyse, ontbrekende instructies, ontbreken van onderhoud, ...

Tertiaire oorzaken: materiële of organisatorische oorzaken die bij derden te zoeken zijn, B.V. fabricatiefout machine, ongeval veroorzaakt door iemand extern aan het bedrijf, ...