Categorieën van ongevallen en wettelijke procedures

Niet zwaar ongeval of zonder blijvend letsel met minder dan 4 dagen arbeidsonderbreking

Indien er medische kosten waren, kan men een vereenvoudigde aangifte binnen de 8 kalenderdagen naar de verzekeringsmaatschappij sturen.

Niet zwaar ongeval of zonder blijvend letsel met meer dan 4 dagen arbeidsonderbreking

Men moet een normale aangifte binnen de 8 kalenderdagen naar de verzekeringsmaatschappij sturen.

Zwaar ongeval

De Openbare Dienst Werkgelegenheid (FOD WASO) moet de dag zelf geïnformeerd worden. De aangifte moet binnen de 8 kalenderdagen naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd worden. 

Bovenop dient een onderzoek uitgevoerd te worden door de bevoegde preventie dienst (EDPB of preventieadviseur indien niveau 1) en een omstandig verslag dient opgemaakt te worden volgens wel bepaald canvas. Dit omstandig verslag, zelfs indien provisoir, wordt binnen de 10 werkdagen aan de FOD WASO overgemaakt.

Zwaar ongeval met overlijden

De Openbare Dienst Werkgelegenheid (FOD WASO) moet de dag zelf geïnformeerd worden. De aangifte moet binnen de 8 kalenderdagen naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd worden. De Politie dient uiteraard ook de dag zelf geïnformeerd worden.

Bovenop dient een onderzoek uitgevoerd te worden door de bevoegde preventie dienst (EDPB of preventieadviseur indien niveau 1) en een omstandig verslag dient opgemaakt te worden volgens wel bepaald canvas. Dit omstandig verslag, zelfs indien provisoir, wordt binnen de 10 werkdagen aan de FOD WASO overgemaakt.

Ongeval van of naar het werk

Indien er medische kosten waren, maar minder dan 4 dagen arbeidsonderbreking, kan men een vereenvoudigde aangifte binnen de 8 kalenderdagen naar de verzekeringsmaatschappij sturen. Indien er sprake is van minimum 4 dagen arbeidsonderbreking, moet men een normale aangifte binnen de 8 kalenderdagen naar de verzekeringsmaatschappij sturen.

Vraag een kopie van de vaststelling van de Politie indien deze ontbreekt.

Extreem zware ongevallen met complexe omstandigheden

Voorbeeld: Ongevallen hoogdrempel SEVESO, Radioactieve straling, Biologische agentia, liften, explosieve producten, ...

De procedure is complexer en men dient de EDPB te contacteren om nodige formaliteiten te vervullen.